Sòng Hui-chong

Sòng Hui-chong (Hàn-jī: 宋徽宗; 1082 nî 11 goe̍h 2 ji̍t – 1135 nî 6 goe̍h 4 ji̍t), pún-miâ Tiō Kia̍t (趙佶), sī Tiong-kok Sòng-tiâu ê tē-8 tāi hông-tè.

Songhuizong 10.jpg
Sòng Hui-chong ê ōe-siōng
Khài-iàu
Sèⁿ-miâ Tiō Kia̍t (趙佶)
Biō-hō Hui-chong (徽宗)
Chèng-kôan Sòng-tiâu (Pak Sòng)
Chêng-jīm Sòng Tiat-chong
Kè-jīm Sòng Khim-chong
To-siâⁿ Khai-hong
Chāi-sè 1082 nî - 1035 nî
Chāi-ūi 1100 nî - 1025 nî