Sòng Hui-chong (宋徽宗; 1082 nî 11 goe̍h 2 ji̍t – 1135 nî 6 goe̍h 4 ji̍t), pún-miâ Tiō Kia̍t (趙佶), sī Tiong-kok Sòng-tiâu ê tē-8 tāi hông-tè.

Sòng Hui-chong
宋徽宗
Sòng-tiâu ê hông-tè
Sòng-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 1100 nî 2 goe̍h 23 ji̍t – 1126 nî 1 goe̍h 18 ji̍t
Chêng-jīm Sòng Tiat-chong
Kè-jīm Sòng Khim-chong
Choân-miâ
Tiō Kia̍t (趙佶)
Sē-hō
Hián Hàu Hông-tè (顯孝皇帝)
Biō-hō
Hui-chong (徽宗)
Lāu-pē Sòng Sîn-chong
Chhut-sì 1082 nî 6 goe̍h 7 ji̍t(1082-06-07)
Kòe-sin 1135 nî 6 goe̍h 4 ji̍t (52 hòe)
Chhiam-miâ