Sòng Khim-chong (Hàn-jī: 宋欽宗; 1100 nî 5 goe̍h 23 ji̍t – 1164 nî 6 goe̍h 14 ji̍t), pún-miâ Tiō Chian (趙亶), sī Tiong-kok Sòng-tiâu ê tē-9 tāi hông-tè.

宋欽宗.jpg
Sòng Khim-chong ê ōe-siōng
Khài-iàu
Sèⁿ-miâ Tiō Chian (趙亶)
Biō-hō Khim-chong (欽宗)
Chèng-kôan Sòng-tiâu (Pak Sòng)
Chêng-jīm Sòng Hui-chong
Kè-jīm Sòng Ko-chong
To-siâⁿ Khai-hong
Chāi-sè 1100 nî - 1127 nî
Chāi-ūi 1126 nî - 1127 nî