Sòng Ko-chong (宋高宗; 1107 nî 6 goe̍h 12 ji̍t – 1187 nî 11 goe̍h 9 ji̍t), pún-miâ Tiō Kò͘ (趙構), sī Tiong-kok Sòng-tiâu ê tē-10 tāi hông-tè.

Sòng Ko-chong
宋高宗
Sòng-tiâu ê hông-tè
Sòng-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 1127 nî 6 goe̍h 12 ji̍t – 1129 nî 3 goe̍h 26 ji̍t
Chêng-jīm Sòng Khim-chong
Kè-jīm Tiō Hu
Chāi-ūi 1129 nî 4 goe̍h 20 ji̍t – 1162 nî 7 goe̍h 24 ji̍t
Chêng-jīm Tiō Hu
Kè-jīm Sòng Hàu-chong
Choân-miâ
Tiō Kò͘ (趙構)
Sē-hō
Hiàn Hàu Hông-tè (憲孝皇帝)
Biō-hō
Ko-chong (高宗)
Lāu-pē Sòng Hui-chong
Chhut-sì 1107 nî 6 goe̍h 12 ji̍t(1107-06-12)
Kòe-sin 1187 nî 11 goe̍h 9 ji̍t (80 hòe)
Chhiam-miâ