chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 11 sè-kí | 12 sè-kí | 13 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1070 nî-tāi | 1080 nî-tāi | 1090 nî-tāi | 1100 nî-tāi | 1110 nî-tāi | 1120 nî-tāi | 1130 nî-tāi
: 1102 nî | 1103 nî | 1104 nî | 1105 nî | 1106 nî | 1107 nî | 1108 nî | 1109 nî | 1110 nî | 1111 nî | 1112 nî
1107 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Péng-sut
kàu
Teng-hāi
Gregorius le̍k 1107 nî
MCVII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1651 nî
Tō-kàu-le̍k 3804 nî
Hoê-le̍k 500~501
Hông-kì 1767 nî
Tân-kì 3440 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4867~4868
Se-chōng-le̍k iông hoé káu (me pho khyi)
kàu
im hoé ti (me mo phag)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1162 – 1163
- Shaka Samvat 1029 – 1030
Iran le̍k 485 – 486
Runic le̍k 1357
Assyria le̍k 5857 nî
Ethiopia le̍k 1101~1102

1107 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1107 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái