chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 11 sè-kí | 12 sè-kí | 13 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1070 nî-tāi | 1080 nî-tāi | 1090 nî-tāi | 1100 nî-tāi | 1110 nî-tāi | 1120 nî-tāi | 1130 nî-tāi
: 1100 nî | 1101 nî | 1102 nî | 1103 nî | 1104 nî | 1105 nî | 1106 nî | 1107 nî | 1108 nî | 1109 nî | 1110 nî
1105 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-sin
kàu
It-iú
Gregorius le̍k 1105 nî
MCV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1649 nî
Tō-kàu-le̍k 3802 nî
Hoê-le̍k 498~499
Hông-kì 1765 nî
Tân-kì 3438 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4865~4866
Se-chōng-le̍k iông bo̍k kâu (shing pho spre'u)
kàu
im bo̍k ke (shing mo bya)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1160 – 1161
- Shaka Samvat 1027 – 1028
Iran le̍k 483 – 484
Runic le̍k 1355
Assyria le̍k 5855 nî
Ethiopia le̍k 1099~1100

1105 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1105 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái