chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 11 sè-kí | 12 sè-kí | 13 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1070 nî-tāi | 1080 nî-tāi | 1090 nî-tāi | 1100 nî-tāi | 1110 nî-tāi | 1120 nî-tāi | 1130 nî-tāi
: 1096 nî | 1097 nî | 1098 nî | 1099 nî | 1100 nî | 1101 nî | 1102 nî | 1103 nî | 1104 nî | 1105 nî | 1106 nî
1101 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sîn
kàu
Sin-sū
Gregorius le̍k 1101 nî
MCI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1645 nî
Tō-kàu-le̍k 3798 nî
Hoê-le̍k 494~495
Hông-kì 1761 nî
Tân-kì 3434 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4861~4862
Se-chōng-le̍k iông thih lêng (lcags pho 'brug)
kàu
im thih choâ (lcags mo sbrul)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1156 – 1157
- Shaka Samvat 1023 – 1024
Iran le̍k 479 – 480
Runic le̍k 1351
Assyria le̍k 5851 nî
Ethiopia le̍k 1095~1096

1101 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1101 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái