chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1000 nî-tāi | 1010 nî-tāi | 1020 nî-tāi | 1030 nî-tāi | 1040 nî-tāi | 1050 nî-tāi | 1060 nî-tāi
: 1027 nî | 1028 nî | 1029 nî | 1030 nî | 1031 nî | 1032 nî | 1033 nî | 1034 nî | 1035 nî | 1036 nî | 1037 nî
1032 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Sin-bī
kàu
Jîm-sin
Gregorius le̍k 1032 nî
MXXXII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1576 nî
Tō-kàu-le̍k 3729 nî
Hoê-le̍k 423~424
Hông-kì 1692 nî
Tân-kì 3365 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4792~4793
Se-chōng-le̍k im thih iûⁿ (lcags mo lug)
kàu
iông chúi kâu (chu pho spre'u)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1087 – 1088
- Shaka Samvat 954 – 955
Iran le̍k 410 – 411
Runic le̍k 1282
Assyria le̍k 5782 nî
Ethiopia le̍k 1026~1027

1032 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1032 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái