chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1000 nî-tāi | 1010 nî-tāi | 1020 nî-tāi | 1030 nî-tāi | 1040 nî-tāi | 1050 nî-tāi | 1060 nî-tāi
: 1028 nî | 1029 nî | 1030 nî | 1031 nî | 1032 nî | 1033 nî | 1034 nî | 1035 nî | 1036 nî | 1037 nî | 1038 nî
1033 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-sin
kàu
Kùi-iú
Gregorius le̍k 1033 nî
MXXXIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1577 nî
Tō-kàu-le̍k 3730 nî
Hoê-le̍k 424~425
Hông-kì 1693 nî
Tân-kì 3366 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4793~4794
Se-chōng-le̍k iông chúi kâu (chu pho spre'u)
kàu
im chúi ke (chu mo bya)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1088 – 1089
- Shaka Samvat 955 – 956
Iran le̍k 411 – 412
Runic le̍k 1283
Assyria le̍k 5783 nî
Ethiopia le̍k 1027~1028

1033 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1033 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái