Hā Kéng-chong (夏景宗; 1003 nî 6 goe̍h 7 ji̍t – 1048 nî 1 goe̍h 19 ji̍t) sī Se Hā ê tē-1 tāi hông-tè; Tóng-hāng bîn-cho̍k jîn-bu̍t. Pún-miâ hō-chòe Lí Goân-hō (李元昊). Kéng-chong tī 1032 nî kàu 1048 nî kî-kan chāi-ūi. Kòe-sin liáu-āu, biō-hō Kéng-chong (景宗), sè-hō Bú-lia̍t Hông-tè (武烈皇帝).

Hā Kéng-chong
夏景宗
Se Hā ê hông-tè
Se Hā ê hông-tè
Chāi-ūi 1038 nî 11 goe̍h 10 ji̍t – 1048 nî 1 goe̍h 19 ji̍t
Kè-jīm Hā Gē-chong
Choân-miâ
Lí Goân-hō (李元昊)
Sē-hō
Bú Lia̍t Hông-tè (武烈皇帝)
Biō-hō
Kéng-chong (景宗)
Chhut-sì 1003 nî 6 goe̍h 7 ji̍t(1003-06-07)
Kòe-sin 1048 nî 1 goe̍h 19 ji̍t (44 hòe)