1099 nî

chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1060 nî-tāi | 1070 nî-tāi | 1080 nî-tāi | 1090 nî-tāi | 1100 nî-tāi | 1110 nî-tāi | 1120 nî-tāi
: 1094 nî | 1095 nî | 1096 nî | 1097 nî | 1098 nî | 1099 nî | 1100 nî | 1101 nî | 1102 nî | 1103 nî | 1104 nî
1099 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Bō͘-în
kàu
Kí-báu
Gregorius le̍k 1099 nî
MXCIX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1643 nî
Tō-kàu-le̍k 3796 nî
Hoê-le̍k 492~493
Hông-kì 1759 nî
Tân-kì 3432 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4859~4860
Se-chōng-le̍k iông thó͘ hó͘ (sa pho stag)
kàu
im thó͘ thò͘ (sa mo yos)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1154 – 1155
- Shaka Samvat 1021 – 1022
Iran le̍k 477 – 478
Runic le̍k 1349
Assyria le̍k 5849 nî
Ethiopia le̍k 1093~1094

1099 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái