Kàu-hông Urbanus 2-sè

Urbanus 2-sè (1042 nî  – 1099 nî 7 goe̍h 29 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-159 jīm kàu-hông; tī 1088 nî kàu 1099 nî chāi-ūi.

Urbanus 2-sè
Kàu-hông Urbanus 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Victor 3-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Paschalis 2-sè