chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1050 nî-tāi | 1060 nî-tāi | 1070 nî-tāi | 1080 nî-tāi | 1090 nî-tāi | 1100 nî-tāi | 1110 nî-tāi
: 1083 nî | 1084 nî | 1085 nî | 1086 nî | 1087 nî | 1088 nî | 1089 nî | 1090 nî | 1091 nî | 1092 nî | 1093 nî
1088 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Teng-báu
kàu
Bō͘-sîn
Gregorius le̍k 1088 nî
MLXXXVIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1632 nî
Tō-kàu-le̍k 3785 nî
Hoê-le̍k 481~482
Hông-kì 1748 nî
Tân-kì 3421 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4848~4849
Se-chōng-le̍k im hoé thò͘ (me mo yos)
kàu
iông thó͘ lêng (sa pho 'brug)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1143 – 1144
- Shaka Samvat 1010 – 1011
Iran le̍k 466 – 467
Runic le̍k 1338
Assyria le̍k 5838 nî
Ethiopia le̍k 1082~1083

1088 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1088 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái