chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1060 nî-tāi | 1070 nî-tāi | 1080 nî-tāi | 1090 nî-tāi | 1100 nî-tāi | 1110 nî-tāi | 1120 nî-tāi
: 1087 nî | 1088 nî | 1089 nî | 1090 nî | 1091 nî | 1092 nî | 1093 nî | 1094 nî | 1095 nî | 1096 nî | 1097 nî
1092 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Sin-bī
kàu
Jîm-sin
Gregorius le̍k 1092 nî
MXCII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1636 nî
Tō-kàu-le̍k 3789 nî
Hoê-le̍k 485~486
Hông-kì 1752 nî
Tân-kì 3425 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4852~4853
Se-chōng-le̍k im thih iûⁿ (lcags mo lug)
kàu
iông chúi kâu (chu pho spre'u)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1147 – 1148
- Shaka Samvat 1014 – 1015
Iran le̍k 470 – 471
Runic le̍k 1342
Assyria le̍k 5842 nî
Ethiopia le̍k 1086~1087

1092 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-sì.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1092 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái