1087 nî

Sè-kí: 10 sè-kí · 11 sè-kí · 12 sè-kí
Nî-tāi: 1060 nî-tāi 1070 nî-tāi · 1080 nî-tāi · 1090 nî-tāi 1100 nî-tāi
: 1082 1083 1084 1085 1086 · 1087 nî · 1088 1089 1090 1091 1092

Sū-kiāⁿSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái


Bô ji̍t-kîSiu-kái

  • Blot-Sven, chèng-tī-chiá. Sūi-tián kok-ông.
  • Domenico Selvo, Venice Kiōng-hô-kok chèng-tī-chiá. Venezia ê Doge.