Hā Chông-chong (夏崇宗; 1083 nî  – 1139 nî ) sī Se Hā ê tē-4 tāi hông-tè; Tóng-hāng bîn-cho̍k jîn-bu̍t. Pún-miâ hō-chòe Lí Khiân-sūn (李乾順). Chông-chong tī 1086 nî kàu 1139 nî kî-kan chāi-ūi. Kòe-sin liáu-āu, biō-hō Chông-chong (崇宗), sè-hō Sèng-bûn Hông-tè (聖文皇帝).

Hā Chông-chong
夏崇宗
Se Hā ê hông-tè
Se Hā ê hông-tè
Chāi-ūi 1086 nî – 1139 nî
Chêng-jīm Hā Hūi-chong
Kè-jīm Hā Jîn-chong
Choân-miâ
Lí Khiân-sūn (李乾順)
Sē-hō
Sèng Bûn Hông-tè (聖文皇帝)
Biō-hō
Chông-chong (崇宗)
Chhut-sì 1083 nî
Kòe-sin 1139 nî (55–56 hòe)