Hā Hūi-chong

Hā Hūi-chong (hàn-jī: 夏惠宗; 1061 nî  – 1086 nî ) sī Se Hā ê tē-3 tāi hông-tè; Tóng-hāng bîn-cho̍k jîn-bu̍t. Pún-miâ hō-chòe Lí Péng-siông (李秉常). Hūi-chong tī 1067 nî kàu 1086 nî kî-kan chāi-ūi. Kòe-sin liáu-āu, biō-hō Hūi-chong (惠宗), sè-hō Khong-chēng Hông-tè (康靖皇帝).

Hā Hūi-chong
夏惠宗
Khài-iàu
Sèⁿ-miâ Lí Péng-siông (李秉常)
Biō-hō Hūi-chong (惠宗)
Sē-hō Khong-chēng Hông-tè (康靖皇帝)
Chèng-kôan Se Hā
To-siâⁿ Heng-khèng-hú
Chāi-sè 1061 nî - 1086 nî
Chāi-ūi 1067 nî - 1086 nî
Bîn-cho̍k Tóng-hāng