chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1030 nî-tāi | 1040 nî-tāi | 1050 nî-tāi | 1060 nî-tāi | 1070 nî-tāi | 1080 nî-tāi | 1090 nî-tāi
: 1056 nî | 1057 nî | 1058 nî | 1059 nî | 1060 nî | 1061 nî | 1062 nî | 1063 nî | 1064 nî | 1065 nî | 1066 nî
1061 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-chú
kàu
Sin-thiú
Gregorius le̍k 1061 nî
MLXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1605 nî
Tō-kàu-le̍k 3758 nî
Hoê-le̍k 453~454
Hông-kì 1721 nî
Tân-kì 3394 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4821~4822
Se-chōng-le̍k iông thih chhí (lcags pho byi)
kàu
im thih gû (lcags mo glang)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1116 – 1117
- Shaka Samvat 983 – 984
Iran le̍k 439 – 440
Runic le̍k 1311
Assyria le̍k 5811 nî
Ethiopia le̍k 1055~1056

1061 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1061 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái