Kàu-hông Nicolaus 2-sè

Nicolaus 2-sè (?  – 1061 nî 7 goe̍h 27 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-155 jīm kàu-hông; tī 1058 nî kàu 1061 nî chāi-ūi.

Nicolaus 2-sè
Kàu-hông Nicolaus 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Stephanus 10-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Alexander 2-sè