Kàu-hông Stephanus 9-sè

Stephanus 9-sè (?  – 942 nî ) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-127 jīm kàu-hông; tī 939 nî kàu 942 nî chāi-ūi.

Stephanus 9-sè
Kàu-hông Stephanus 9-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Leo 7-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Marinus 2-sè