Kàu-hông Victor 2-sè

Victor 2-sè (?  – 1057 nî 7 goe̍h 28 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-153 jīm kàu-hông; tī 1054 nî kàu 1057 nî chāi-ūi.

Victor 2-sè
Kàu-hông Victor 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Leo 9-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Stephanus 10-sè