Leo 9-sè (1002 nî 6 goe̍h 21 ji̍t – 1054 nî 4 goe̍h 19 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-152 jīm kàu-hông; tī 1049 nî kàu 1054 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Leo 9-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1049 nî 1 goe̍h 12 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1054 nî 4 goe̍h 19 ji̍t
Chêng-jīm Damasus 2-sè
Kè-jīm Victor 2-sè
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Bruno von Egisheim-Dagsburg
Chhut-sì 1002 nî 6 goe̍h 21 ji̍t(1002-06-21)
Sîn-sèng Lô-má Tè-kok Schwaben Kong-kok Alsace Egisheim
Kòe-sin 1054 nî 4 goe̍h 19 ji̍t (51 hòe)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Sîn-sèng Lô-má Tè-kok
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Sèng-jîn
Kì-liām-ji̍t 4 goe̍h 19 ji̍t
Chông-kèng kàu-phài Lô-má Thian-chú-kàu
Lia̍t-sèng 1082 nî
(iû Gregorius 7-sè)
Kàu-hông Leo 9-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Damasus 2-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Victor 2-sè