Kàu-hông Leo 9-sè

Leo 9-sè (1002 nî 6 goe̍h 21 ji̍t – 1054 nî 4 goe̍h 19 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-152 jīm kàu-hông; tī 1049 nî kàu 1054 nî chāi-ūi.

Leo 9-sè
Kàu-hông Leo 9-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Damasus 2-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Victor 2-sè