chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1030 nî-tāi | 1040 nî-tāi | 1050 nî-tāi | 1060 nî-tāi | 1070 nî-tāi | 1080 nî-tāi | 1090 nî-tāi
: 1057 nî | 1058 nî | 1059 nî | 1060 nî | 1061 nî | 1062 nî | 1063 nî | 1064 nî | 1065 nî | 1066 nî | 1067 nî
1062 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Sin-thiú
kàu
Jîm-în
Gregorius le̍k 1062 nî
MLXII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1606 nî
Tō-kàu-le̍k 3759 nî
Hoê-le̍k 454~455
Hông-kì 1722 nî
Tân-kì 3395 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4822~4823
Se-chōng-le̍k im thih gû (lcags mo glang)
kàu
iông chúi hó͘ (chu pho stag)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1117 – 1118
- Shaka Samvat 984 – 985
Iran le̍k 440 – 441
Runic le̍k 1312
Assyria le̍k 5812 nî
Ethiopia le̍k 1056~1057

1062 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1062 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái