chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1030 nî-tāi | 1040 nî-tāi | 1050 nî-tāi | 1060 nî-tāi | 1070 nî-tāi | 1080 nî-tāi | 1090 nî-tāi
: 1060 nî | 1061 nî | 1062 nî | 1063 nî | 1064 nî | 1065 nî | 1066 nî | 1067 nî | 1068 nî | 1069 nî | 1070 nî
1065 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-sîn
kàu
It-sū
Gregorius le̍k 1065 nî
MLXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1609 nî
Tō-kàu-le̍k 3762 nî
Hoê-le̍k 457~458
Hông-kì 1725 nî
Tân-kì 3398 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4825~4826
Se-chōng-le̍k iông bo̍k lêng (shing pho 'brug)
kàu
im bo̍k choâ (shing mo sbrul)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1120 – 1121
- Shaka Samvat 987 – 988
Iran le̍k 443 – 444
Runic le̍k 1315
Assyria le̍k 5815 nî
Ethiopia le̍k 1059~1060

1065 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1065 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái