chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1040 nî-tāi | 1050 nî-tāi | 1060 nî-tāi | 1070 nî-tāi | 1080 nî-tāi | 1090 nî-tāi | 1100 nî-tāi
: 1065 nî | 1066 nî | 1067 nî | 1068 nî | 1069 nî | 1070 nî | 1071 nî | 1072 nî | 1073 nî | 1074 nî | 1075 nî
1070 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-iú
kàu
Keng-sut
Gregorius le̍k 1070 nî
MLXX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1614 nî
Tō-kàu-le̍k 3767 nî
Hoê-le̍k 462~463
Hông-kì 1730 nî
Tân-kì 3403 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4830~4831
Se-chōng-le̍k im thó͘ ke (sa mo bya)
kàu
iông thih káu (lcags pho khyi)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1125 – 1126
- Shaka Samvat 992 – 993
Iran le̍k 448 – 449
Runic le̍k 1320
Assyria le̍k 5820 nî
Ethiopia le̍k 1064~1065

1070 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1070 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái