Chheng-lêng (清寧; 1055 nî ~ 1064 nî) sī Liâu-tiâu Tō-chong ê liân-hō; chêng-āu 10 tang.

清寧
Chheng-lêng
1055 nî ~ 1064 nî
Kok-ka
Liâu-tiâu
Kun-chú
Tō-chong
Tn̂g-té
10 tang

Tōa Tāi-chì Siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió Siu-kái

Siong-koan Siu-kái


Chheng-lêng (Liâu)
Chiap-sio̍k
Tiông-hi
Liâu-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Hâm-iong