Tiông-hi (重熙; 1032 nî ~ 1055 nî) sī Liâu-tiâu Heng-chong ê liân-hō; chêng-āu 24 tang.

重熙
Tiông-hi
1032 nî ~ 1055 nî
Kok-ka
Liâu-tiâu
Kun-chú
Heng-chong
Tn̂g-té
24 tang

Tōa Tāi-chì siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió siu-kái

Siong-koan siu-kái


Tiông-hi (Liâu)
Chiap-sio̍k
Kéng-hok
Liâu-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Chheng-lêng