Kéng-hok (景福; 1031 nî ~ 1032 nî) sī Liâu-tiâu Heng-chong ê liân-hō; chêng-āu 2 tang.

景福
Kéng-hok
1031 nî ~ 1032 nî
Kok-ka
Liâu-tiâu
Kun-chú
Heng-chong
Tn̂g-té
2 tang

Tōa Tāi-chì Siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió Siu-kái

Siong-koan Siu-kái


Kéng-hok (Liâu)
Chiap-sio̍k
Thài-pêng
Liâu-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Tiông-hi