chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1000 nî-tāi | 1010 nî-tāi | 1020 nî-tāi | 1030 nî-tāi | 1040 nî-tāi | 1050 nî-tāi | 1060 nî-tāi
: 1026 nî | 1027 nî | 1028 nî | 1029 nî | 1030 nî | 1031 nî | 1032 nî | 1033 nî | 1034 nî | 1035 nî | 1036 nî
1031 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-ngó͘
kàu
Sin-bī
Gregorius le̍k 1031 nî
MXXXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1575 nî
Tō-kàu-le̍k 3728 nî
Hoê-le̍k 422~423
Hông-kì 1691 nî
Tân-kì 3364 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4791~4792
Se-chōng-le̍k iông thih bé (lcags pho rta)
kàu
im thih iûⁿ (lcags mo lug)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1086 – 1087
- Shaka Samvat 953 – 954
Iran le̍k 409 – 410
Runic le̍k 1281
Assyria le̍k 5781 nî
Ethiopia le̍k 1025~1026

1031 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1031 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái