1030 nî

chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1000 nî-tāi | 1010 nî-tāi | 1020 nî-tāi | 1030 nî-tāi | 1040 nî-tāi | 1050 nî-tāi | 1060 nî-tāi
: 1025 nî | 1026 nî | 1027 nî | 1028 nî | 1029 nî | 1030 nî | 1031 nî | 1032 nî | 1033 nî | 1034 nî | 1035 nî
1030 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-sū
kàu
Keng-ngó͘
Gregorius le̍k 1030 nî
MXXX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1574 nî
Tō-kàu-le̍k 3727 nî
Hoê-le̍k 421~422
Hông-kì 1690 nî
Tân-kì 3363 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4790~4791
Se-chōng-le̍k im thó͘ choâ (sa mo sbrul)
kàu
iông thih bé (lcags pho rta)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1085 – 1086
- Shaka Samvat 952 – 953
Iran le̍k 408 – 409
Runic le̍k 1280
Assyria le̍k 5780 nî
Ethiopia le̍k 1024~1025

1030 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-sì.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1030 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

  • Lulach, chèng-tī-chiá. So͘-kat-lân ê kun-chú. 1058 nî kòe-sin.

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái