chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1000 nî-tāi | 1010 nî-tāi | 1020 nî-tāi | 1030 nî-tāi | 1040 nî-tāi | 1050 nî-tāi | 1060 nî-tāi
: 1031 nî | 1032 nî | 1033 nî | 1034 nî | 1035 nî | 1036 nî | 1037 nî | 1038 nî | 1039 nî | 1040 nî | 1041 nî
1036 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi It-hāi
kàu
Péng-chú
Gregorius le̍k 1036 nî
MXXXVI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1580 nî
Tō-kàu-le̍k 3733 nî
Hoê-le̍k 427~428
Hông-kì 1696 nî
Tân-kì 3369 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4796~4797
Se-chōng-le̍k im bo̍k ti (shing mo phag)
kàu
iông hoé chhí (me pho byi)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1091 – 1092
- Shaka Samvat 958 – 959
Iran le̍k 414 – 415
Runic le̍k 1286
Assyria le̍k 5786 nî
Ethiopia le̍k 1030~1031

1036 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-sì.

Liân-hō Siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân Siu-kái

Sū-kiāⁿ Siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1036 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì Siu-kái

Bô ji̍t-kî Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Chham-khó chu-liāu Siu-kái