chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1000 nî-tāi | 1010 nî-tāi | 1020 nî-tāi | 1030 nî-tāi | 1040 nî-tāi | 1050 nî-tāi | 1060 nî-tāi
: 1034 nî | 1035 nî | 1036 nî | 1037 nî | 1038 nî | 1039 nî | 1040 nî | 1041 nî | 1042 nî | 1043 nî | 1044 nî
1039 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Bō͘-în
kàu
Kí-báu
Gregorius le̍k 1039 nî
MXXXIX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1583 nî
Tō-kàu-le̍k 3736 nî
Hoê-le̍k 430~431
Hông-kì 1699 nî
Tân-kì 3372 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4799~4800
Se-chōng-le̍k iông thó͘ hó͘ (sa pho stag)
kàu
im thó͘ thò͘ (sa mo yos)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1094 – 1095
- Shaka Samvat 961 – 962
Iran le̍k 417 – 418
Runic le̍k 1289
Assyria le̍k 5789 nî
Ethiopia le̍k 1033~1034

1039 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1039 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái