Thian-siū Lé-hoat Iân-chà (Se Hā)

Thian-siū Lé-hoat Iân-chà (天授禮法延祚; 1038 nî ~ 1048 nî) sī Se Hā Kéng-chong ê liân-hō; chêng-āu 11 tang.

天授禮法延祚
Thian-siū Lé-hoat Iân-chà
1038 nî ~ 1048 nî
Kok-ka
Se Hā
Kun-chú
Kéng-chong
Tn̂g-té
11 tang

Tōa Tāi-chìSiu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pióSiu-kái

Siong-koanSiu-kái


Thian-siū Lé-hoat Iân-chà (Se Hā)
Chiap-sio̍k
Tāi-khèng
Se Hā ê liân-hō Kè-sio̍k
Iân-sū Lêng-kok