chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1010 nî-tāi | 1020 nî-tāi | 1030 nî-tāi | 1040 nî-tāi | 1050 nî-tāi | 1060 nî-tāi | 1070 nî-tāi
: 1036 nî | 1037 nî | 1038 nî | 1039 nî | 1040 nî | 1041 nî | 1042 nî | 1043 nî | 1044 nî | 1045 nî | 1046 nî
1041 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sîn
kàu
Sin-sū
Gregorius le̍k 1041 nî
MXLI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1585 nî
Tō-kàu-le̍k 3738 nî
Hoê-le̍k 432~433
Hông-kì 1701 nî
Tân-kì 3374 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4801~4802
Se-chōng-le̍k iông thih lêng (lcags pho 'brug)
kàu
im thih choâ (lcags mo sbrul)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1096 – 1097
- Shaka Samvat 963 – 964
Iran le̍k 419 – 420
Runic le̍k 1291
Assyria le̍k 5791 nî
Ethiopia le̍k 1035~1036

1041 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-sì.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1041 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái