chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1050 nî-tāi | 1060 nî-tāi | 1070 nî-tāi | 1080 nî-tāi | 1090 nî-tāi | 1100 nî-tāi | 1110 nî-tāi
: 1076 nî | 1077 nî | 1078 nî | 1079 nî | 1080 nî | 1081 nî | 1082 nî | 1083 nî | 1084 nî | 1085 nî | 1086 nî
1081 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sin
kàu
Sin-iú
Gregorius le̍k 1081 nî
MLXXXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1625 nî
Tō-kàu-le̍k 3778 nî
Hoê-le̍k 473~474
Hông-kì 1741 nî
Tân-kì 3414 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4841~4842
Se-chōng-le̍k iông thih kâu (lcags pho spre'u)
kàu
im thih ke (lcags bya mo)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1136 – 1137
- Shaka Samvat 1003 – 1004
Iran le̍k 459 – 460
Runic le̍k 1331
Assyria le̍k 5831 nî
Ethiopia le̍k 1075~1076

1081 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1081 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái