Goân-hong (Pak Sòng)

Goân-hong (元豐; 1078 nî ~ 1085 nî) sī Pak Sòng Sîn-chong ê liân-hō; chêng-āu 8 tang.

元豐
Goân-hong
1078 nî ~ 1085 nî
Kok-ka
Pak Sòng
Kun-chú
Sîn-chong
Tn̂g-té
8 tang

Tōa Tāi-chìSiu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pióSiu-kái

Siong-koanSiu-kái


Goân-hong (Pak Sòng)
Chiap-sio̍k
Hi-lêng
Pak Sòng ê liân-hō Kè-sio̍k
Goân-iū