1085 nî

chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1050 nî-tāi | 1060 nî-tāi | 1070 nî-tāi | 1080 nî-tāi | 1090 nî-tāi | 1100 nî-tāi | 1110 nî-tāi
: 1080 nî | 1081 nî | 1082 nî | 1083 nî | 1084 nî | 1085 nî | 1086 nî | 1087 nî | 1088 nî | 1089 nî | 1090 nî
1085 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-chú
kàu
It-thiú
Gregorius le̍k 1085 nî
MLXXXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1629 nî
Tō-kàu-le̍k 3782 nî
Hoê-le̍k 477~479
Hông-kì 1745 nî
Tân-kì 3418 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4845~4846
Se-chōng-le̍k iông bo̍k chhí (shing pho byi)
kàu
im bo̍k gû (shing mo glang)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1140 – 1141
- Shaka Samvat 1007 – 1008
Iran le̍k 463 – 464
Runic le̍k 1335
Assyria le̍k 5835 nî
Ethiopia le̍k 1079~1080

1085 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1085 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái