Lý Jîn-chong (Oa̍t-lâm-gí: Lý Nhân Tông, 1066 nî  – 1127 nî ), pún-miâ Lý Càn Đức (李乾德 Lí Khiân-tek), sī Oa̍t-lâm Lý Tiâu ê tē 4 tāi hông-tè, 1072 nî kàu 1127 nî chāi-ūi.

Lý Jîn-chong