chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 11 sè-kí | 12 sè-kí | 13 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1090 nî-tāi | 1100 nî-tāi | 1110 nî-tāi | 1120 nî-tāi | 1130 nî-tāi | 1140 nî-tāi | 1150 nî-tāi
: 1122 nî | 1123 nî | 1124 nî | 1125 nî | 1126 nî | 1127 nî | 1128 nî | 1129 nî | 1130 nî | 1131 nî | 1132 nî
1127 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Péng-ngó͘
kàu
Teng-bī
Gregorius le̍k 1127 nî
MCXXVII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1671 nî
Tō-kàu-le̍k 3824 nî
Hoê-le̍k 521~522
Hông-kì 1787 nî
Tân-kì 3460 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4887~4888
Se-chōng-le̍k iông hoé bé (me pho rta)
kàu
im hoé iûⁿ (me mo lug)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1182 – 1183
- Shaka Samvat 1049 – 1050
Iran le̍k 505 – 506
Runic le̍k 1377
Assyria le̍k 5877 nî
Ethiopia le̍k 1121~1122

1127 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1127 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái