chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 11 sè-kí | 12 sè-kí | 13 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1100 nî-tāi | 1110 nî-tāi | 1120 nî-tāi | 1130 nî-tāi | 1140 nî-tāi | 1150 nî-tāi | 1160 nî-tāi
: 1126 nî | 1127 nî | 1128 nî | 1129 nî | 1130 nî | 1131 nî | 1132 nî | 1133 nî | 1134 nî | 1135 nî | 1136 nî
1131 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sut
kàu
Sin-hāi
Gregorius le̍k 1131 nî
MCXXXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1675 nî
Tō-kàu-le̍k 3828 nî
Hoê-le̍k 525~526
Hông-kì 1791 nî
Tân-kì 3464 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4891~4892
Se-chōng-le̍k iông thih káu (lcags pho khyi)
kàu
im thih ti (lcags mo phag)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1186 – 1187
- Shaka Samvat 1053 – 1054
Iran le̍k 509 – 510
Runic le̍k 1381
Assyria le̍k 5881 nî
Ethiopia le̍k 1125~1126

1131 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-sì.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1131 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái