Chèng-tek (正德; 1127 nî ~ 1134 nî) sī Se Hā Chông-chong ê liân-hō; chêng-āu 8 tang.

正德
Chèng-tek
1127 nî ~ 1134 nî
Kok-ka
Se Hā
Kun-chú
Chông-chong
Tn̂g-té
8 tang

Tōa Tāi-chì siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió siu-kái

Siong-koan siu-kái


Chèng-tek (Se Hā)
Chiap-sio̍k
Goân-tek
Se Hā ê liân-hō Kè-sio̍k
Tāi-tek