Tāi-tek (Se Hā)

Tāi-tek (大德; 1135 nî ~ 1139 nî) sī Se Hā Chông-chong ê liân-hō; chêng-āu 5 tang.

大德
Tāi-tek
1135 nî ~ 1139 nî
Kok-ka
Se Hā
Kun-chú
Chông-chong
Tn̂g-té
5 tang

Tōa Tāi-chìSiu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pióSiu-kái

Siong-koanSiu-kái


Tāi-tek (Se Hā)
Chiap-sio̍k
Chèng-tek
Se Hā ê liân-hō Kè-sio̍k
Tāi-khèng