chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 11 sè-kí | 12 sè-kí | 13 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1100 nî-tāi | 1110 nî-tāi | 1120 nî-tāi | 1130 nî-tāi | 1140 nî-tāi | 1150 nî-tāi | 1160 nî-tāi
: 1130 nî | 1131 nî | 1132 nî | 1133 nî | 1134 nî | 1135 nî | 1136 nî | 1137 nî | 1138 nî | 1139 nî | 1140 nî
1135 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-în
kàu
It-báu
Gregorius le̍k 1135 nî
MCXXXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1679 nî
Tō-kàu-le̍k 3832 nî
Hoê-le̍k 529~530
Hông-kì 1795 nî
Tân-kì 3468 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4895~4896
Se-chōng-le̍k iông bo̍k hó͘ (shing pho stag)
kàu
im bo̍k thò͘ (shing mo yos)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1190 – 1191
- Shaka Samvat 1057 – 1058
Iran le̍k 513 – 514
Runic le̍k 1385
Assyria le̍k 5885 nî
Ethiopia le̍k 1129~1130

1135 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1135 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái