Lý Sîn-chong

Lý Sîn-chong (Oa̍t-lâm-gí: Lý Thần Tông, 1116 nî  – 1138 nî ), pún-miâ Lý Dương Hoán (李陽煥 Lí Iông-hoàn), sī Oa̍t-lâm Lý Tiâu ê tē 5 tāi hông-tè, 1127 nî kàu 1138 nî chāi-ūi.