chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 11 sè-kí | 12 sè-kí | 13 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1100 nî-tāi | 1110 nî-tāi | 1120 nî-tāi | 1130 nî-tāi | 1140 nî-tāi | 1150 nî-tāi | 1160 nî-tāi
: 1125 nî | 1126 nî | 1127 nî | 1128 nî | 1129 nî | 1130 nî | 1131 nî | 1132 nî | 1133 nî | 1134 nî | 1135 nî
1130 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-iú
kàu
Keng-sut
Gregorius le̍k 1130 nî
MCXXX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1674 nî
Tō-kàu-le̍k 3827 nî
Hoê-le̍k 524~525
Hông-kì 1790 nî
Tân-kì 3463 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4890~4891
Se-chōng-le̍k im thó͘ ke (sa mo bya)
kàu
iông thih káu (lcags pho khyi)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1185 – 1186
- Shaka Samvat 1052 – 1053
Iran le̍k 508 – 509
Runic le̍k 1380
Assyria le̍k 5880 nî
Ethiopia le̍k 1124~1125

1130 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1130 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái