Kiàn-iām (Lâm Sòng)

Kiàn-iām (建炎; 1127 nî ~ 1130 nî) sī Lâm Sòng Ko-chong ê liân-hō; chêng-āu 4 tang.

建炎
Kiàn-iām
1127 nî ~ 1130 nî
Kok-ka
Lâm Sòng
Kun-chú
Ko-chong
Tn̂g-té
4 tang

Tōa Tāi-chì siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió siu-kái

Siong-koan siu-kái


Kiàn-iām (Lâm Sòng)
Chiap-sio̍k
Chēng-khong
Lâm Sòng ê liân-hō Kè-sio̍k
Siāu-heng