Chēng-khong (Pak Sòng)

Chēng-khong (靖康; 1126 nî ~ 1127 nî) sī Pak Sòng Khim-chong ê liân-hō; chêng-āu 2 tang.

靖康
Chēng-khong
1126 nî ~ 1127 nî
Kok-ka
Pak Sòng
Kun-chú
Khim-chong
Tn̂g-té
2 tang

Tōa Tāi-chì

siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió

siu-kái

Siong-koan

siu-kái


Chēng-khong (Pak Sòng)
Chiap-sio̍k
Soan-hô
Pak Sòng ê liân-hō Kè-sio̍k
Kiàn-iām