Soan-hô (宣和; 1119 nî ~ 1125 nî) sī Pak Sòng Hui-chong ê liân-hō; chêng-āu 7 tang.

宣和
Soan-hô
1119 nî ~ 1125 nî
Kok-ka
Pak Sòng
Kun-chú
Hui-chong
Tn̂g-té
7 tang

Tōa Tāi-chì

siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió

siu-kái

Siong-koan

siu-kái


Soan-hô (Pak Sòng)
Chiap-sio̍k
Tiông-hô
Pak Sòng ê liân-hō Kè-sio̍k
Chēng-khong