Siāu-heng (Lâm Sòng)

Siāu-heng (紹興; 1131 nî ~ 1162 nî) sī Lâm Sòng Ko-chong ê liân-hō; chêng-āu 32 tang.

紹興
Siāu-heng
1131 nî ~ 1162 nî
Kok-ka
Lâm Sòng
Kun-chú
Ko-chong
Tn̂g-té
32 tang

Tōa Tāi-chì Siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió Siu-kái

Siong-koan Siu-kái


Siāu-heng (Lâm Sòng)
Chiap-sio̍k
Kiàn-iām
Lâm Sòng ê liân-hō Kè-sio̍k
Liông-heng