Liông-heng (Lâm Sòng)

Liông-heng (隆興; 1163 nî ~ 1164 nî) sī Lâm Sòng Hàu-chong ê liân-hō; chêng-āu 2 tang.

隆興
Liông-heng
1163 nî ~ 1164 nî
Kok-ka
Lâm Sòng
Kun-chú
Hàu-chong
Tn̂g-té
2 tang

Tōa Tāi-chì siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió siu-kái

Siong-koan siu-kái


Liông-heng (Lâm Sòng)
Chiap-sio̍k
Siāu-heng
Lâm Sòng ê liân-hō Kè-sio̍k
Khiân-tō