Sòng Hàu-chong (宋孝宗; 1127 nî 11 goe̍h 27 ji̍t – 1194 nî 6 goe̍h 28 ji̍t), pún-miâ Tiō Sīn (趙眘), sī Tiong-kok Sòng-tiâu ê tē-11 tāi hông-tè.

Sòng Hàu-chong
宋孝宗
Sòng-tiâu ê hông-tè
Sòng-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 1162 nî 7 goe̍h 24 ji̍t – 1189 nî 2 goe̍h 18 ji̍t
Chêng-jīm Sòng Ko-chong
Kè-jīm Sòng Kong-chong
Choân-miâ
Tiō Sīn (趙眘)
Sē-hō
Sêng Hàu Hông-tè (成孝皇帝)
Biō-hō
Hàu-chong (孝宗)
Chhut-sì Tiō Pek-chong (趙伯琮)
1127 nî 11 goe̍h 27 ji̍t(1127-11-27)
Kòe-sin 1194 nî 6 goe̍h 28 ji̍t (66 hòe)
Chhiam-miâ